Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku

kronika

Ze starych kronik…

Życie młodzieży nie zamknęło się w ramach szkoły, praca w organizacjach młodzieżowych, w kołach przedmiotowych, technicznych i artystycznych, osiągnęła bardzo ładne rezultaty. Na wyróżnienie zasługuje praca Danuty Nowickiej i SKKT – uczennica klasy VIb Maria Rzeczkowska znalazła się w gronie wyróżnionych uczniów w eliminacjach ogólnopolskich. „Gazeta Robotnicza” pokazuje uczennice, które na zajęciach gospodarczych, pod kierunkiem pani Teresy Kawki, przygotowują smaczne i barwne kanapki. Nasi uczniowie także rysują, …

Ze starych kronik… Read More »

Ze starych kronik…

Rok szkolny 1966/67 rozpoczął nowy etap – do szkoły wkracza reforma, od tej pory obowiązuje osiem lat nauki w szkole podstawowej. Utworzone zostały dwie klasy ósme. Grono nauczycielskie liczy 28 osób, dołączyły do niego: Teresa Kawka, Alicja Tambor i Teresa Gorczyca. Bibliotekę szkolną prowadzi Teresa Bugalska, a świetlicę – Teresa Grzeszczuk oraz Renata Węckowicz. Aby przygotować dobrze organizację roku szkolnego – jako decydującego o przejściu …

Ze starych kronik… Read More »

Ze starych kronik…

Rok szkolny 1965/66 przyniósł zmiany w zespole nauczycieli. Grono liczy 25 osób. Pani Łęczycka i pani Chorążykiewicz są na urlopie zdrowotnym. Pojawiają się nowe osoby – Leokadia Bomba i Irena Mazurek. Bibliotekę szkolną prowadzą Teresa Bugalska i Emilia Czuba, a świetlicę – Janina Rogalska i Teresa Grzeszczuk. Posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się w gabinecie fizycznym. Panuje wtedy atmosfera poważnej aczkolwiek przyjaznej współpracy wszystkich nauczycieli. …

Ze starych kronik… Read More »

Ze starych kronik…

Podczas uroczystości zakończenia roku kierownik podkreślił w swoim przemówieniu osiągnięcia szkoły, ale wspomniał też o trudnościach, na jakie wszyscy natykali się w czasie swojej pracy. Uroczystość uświetnił szkolny chór, który tym razem wystąpił z repertuarem pieśni młodzieżowych, wystąpił także zespół artystyczny, nad którym opiekę sprawuje mgr Adamska. Wyróżniający się uczniowie otrzymali dyplomy uznania i odznaki wzorowego ucznia.

Ze starych kronik…

W prasie często też ukazują się informacje dokumentujące inne osiągnięcia szkoły. W dalszym ciągu przoduje SKO – teraz pod opieką Barbary Marszałek, która systematycznie i mądrze kontynuuje pracę swojej poprzedniczki. Na szkolnej książeczce oszczędnościowej zebrano już ponad 100 tysięcy złotych. Notatki w „Gazecie Robotniczej” podkreślają także aktywność SKKT działającego pod opieką Danuty Nowickiej. Różnorodne konkursy, quizy, dyskusje, wycieczki po regionie, opieka nad zabytkami – to tylko część jego …

Ze starych kronik… Read More »

Ze starych kronik…

W roku szkolnym 1964/65 grono nauczycielskie składało się z 26 osób, kierownikiem szkoły jest nadal pan Marian Jackowiak, a jego zastępcą – pani Janina Trenerowska. Do grona dołączają: Irena Anioł, Zofia Chorążykiewicz, Barbara Marszałek, Bogusław Paszyński i Zofia Tymoczko. Bibliotekę szkolną prowadzą Teresa Bugalska i Emilia Czuba, a świetlicę szkolną – Janina Rogalska i pani Terasa Grzeszczuk. Do szkolnej świetlicy uczęszczają dzieci, których rodzice pracują. Uczniowie …

Ze starych kronik… Read More »

Ze starych kronik…

[rok szkolny 1963/64] Szkoła szczyci się wprowadzaniem nowych metod nauczania. Zaliczało się do nich wtedy: prowadzenie lekcji w zespołach, korzystanie z lekcji radiowych i telewizyjnych, zorganizowanie klasopracowni geograficznej i gromadzenie w niej pomocy naukowych. Biblioteka szkolna kupuje wiele książek metodycznych, a Komitet Rodzicielski (jego przewodniczącym był wtedy mjr Aleksander Jurczyk) funduje klasopracowni geograficznej telewizor „Szmaragd”, który zostaje uroczyście przekazany w dniu zakończenia roku szkolnego. …

Ze starych kronik… Read More »

Ze starych kronik…

Rok szkolny 1963/64 rozpoczął się w częściowo zmienionym gronie pedagogicznym. Jeszcze w czerwcu pożegnaną panią Maniową, a od września zastępcą kierownika została pani Janina Trenerowska. Pojawiło się też kilku nowych nauczycieli: Janina Bibańska, Wiesława Cichy, Emilia Czuba, Jadwiga Dudzik oraz mgr Janina Strusińska-Adamska. Liczba uczniów zwiększyła się do 917 (24 oddziały). Szkoła posiada tylko 15 izb lekcyjnych, więc 9 klas musi uczyć się na drugą zmianę. Zajęcia kończą się …

Ze starych kronik… Read More »

Ze starych kronik…

    W październiku 1961 roku założona została Szkolna Kasa Oszczędności. Wychowawcy przeprowadzali w swoich klasach pogadanki o korzyściach systematycznego oszczędzania niewielkich sum pieniężnych. Opiekunem SKO została pani Helena Chrobak. W poszczególnych klasach pieniądze zbierali wychowawcy, wpłacając je następnie opiekunowi. Po pierwszym roku działalności koła uzbierano sumę 40.295 zł. W kolejnym roku wkłady systematycznie rosły.     Ambicją opiekunki było zachęcenie wszystkich uczniów …

Ze starych kronik… Read More »

Ze starych kronik…

Rok szkolny 1962/63 rozpoczęto z nową energią i zapałem do pracy. Liczba uczniów szkoły zwiększyła się do 858 (22 oddziały), a grono pedagogiczne liczyło 24 nauczycieli. Do grona dołączyli: Stefania Fedorowicz, Maria Flach, Maria Kaczor, Stanisław Madetko, Janina Piróg, Ewa Sierżant i Elżbieta Wojnar. z gronem pożegnali się po roku pracy: Maria Gluza, Maria Misiak. Świetlicę prowadziły pani Joanna Wilkołak i pani Alicja Jackowiak, a bibliotekę – nadal …

Ze starych kronik… Read More »