Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku

Miesiąc: Październik 2018

Ze starych kronik…

Rok szkolny 1963/64 rozpoczął się w częściowo zmienionym gronie pedagogicznym. Jeszcze w czerwcu pożegnaną panią Maniową, a od września zastępcą kierownika została pani Janina Trenerowska. Pojawiło się też kilku nowych nauczycieli: Janina Bibańska, Wiesława Cichy, Emilia Czuba, Jadwiga Dudzik oraz mgr Janina Strusińska-Adamska. Liczba uczniów zwiększyła się do 917 (24 oddziały). Szkoła posiada tylko 15 izb lekcyjnych, więc 9 klas musi uczyć się na drugą zmianę. Zajęcia kończą się …

Ze starych kronik… Read More »

Ze starych kronik…

    W październiku 1961 roku założona została Szkolna Kasa Oszczędności. Wychowawcy przeprowadzali w swoich klasach pogadanki o korzyściach systematycznego oszczędzania niewielkich sum pieniężnych. Opiekunem SKO została pani Helena Chrobak. W poszczególnych klasach pieniądze zbierali wychowawcy, wpłacając je następnie opiekunowi. Po pierwszym roku działalności koła uzbierano sumę 40.295 zł. W kolejnym roku wkłady systematycznie rosły.     Ambicją opiekunki było zachęcenie wszystkich uczniów …

Ze starych kronik… Read More »

Myślenie wizualne na lekcjach :)

        Czym jest myślenie wizualne?     Bardzo często można obecnie spotkać termin “sketchnoting”, który pochodzi z języka angielskiego i oznacza sketch – szkic, noting – notowanie, czyli notatki wykorzystujące elementy rysunku. Polega na dodaniu do słów prostych, graficznych elementów. Agata Baj stworzyła polskie określenie “myślografia”. Można tutaj zaliczyć zarówno notatki graficzne będące przeciwieństwem notowania linearnego (linijka …

Myślenie wizualne na lekcjach 🙂 Read More »

Ambasador eTwinning w SP7!

  Co robią nauczyciele SP7 popołudniami? Przygotowują się do zajęć? Sprawdzają prace? Piszą projekty grantowe? To oczywiście też, ale nie dziś. Dziś bowiem był czas na rozwój! Odbyliśmy szkolenie dotyczące platformy eTwinning prowadzone przez Ambasadora eTwinning – jednego z czterech na Dolnym Śląsku.       Mamy to szczęście, że jest nim nasza vice dyrektor Agnieszka Ogiegło

STOP cyberprzemocy!

  W ramach działań prewencyjnych Policji Szkołę Podstawową nr 7 odwiedził dzielnicowy – mł.asp. Grzegorz Piech – aby zapoznać uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu.     Korzystanie z internetu to w dzisiejszych czasach nieodłączna część życia dzieci i młodzieży.  Trzeba jednak mieć świadomość, że wiąże się to z wieloma zagrożeniami, do których zaliczyć można cyberprzemoc, czyli przemoc z użyciem nowoczesnych technologii. Może ona przybierać różne formy – zaliczamy …

STOP cyberprzemocy! Read More »

Ze starych kronik…

Rok szkolny 1962/63 rozpoczęto z nową energią i zapałem do pracy. Liczba uczniów szkoły zwiększyła się do 858 (22 oddziały), a grono pedagogiczne liczyło 24 nauczycieli. Do grona dołączyli: Stefania Fedorowicz, Maria Flach, Maria Kaczor, Stanisław Madetko, Janina Piróg, Ewa Sierżant i Elżbieta Wojnar. z gronem pożegnali się po roku pracy: Maria Gluza, Maria Misiak. Świetlicę prowadziły pani Joanna Wilkołak i pani Alicja Jackowiak, a bibliotekę – nadal …

Ze starych kronik… Read More »

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej…

  We wtorek 16 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.     Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz przemówieniem Pani Dyrektor Anny Kasprzyckiej.       Następnie uczniowie przedstawili piękny program artystyczny i złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły – to przecież święto nie tylko nauczycieli, ale całej społeczności szkolnej!           Podczas uroczystości – …

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej… Read More »